Filosofie

Multi Foot Evolution is opgericht om kinderen een brede kwalitatieve opleiding aan te bieden. Gedurende de sessies zal er zowel op breed motorische vaardigheden als op voetbal worden gefocust. Multi Foot Evolution onderscheidt zich van andere academies door in te zetten op de ontwikkeling van een ruime verscheidenheid aan bewegingsvaardigheden (= MULTI). We baseren ons hierbij op meerdere wetenschappelijke studies die aantonen dat een te vroege specialisatie (in één bepaalde sport) nadelig is. Wij willen er zodoende voor zorgen dat alle spelers de nodige aanvullende vaardigheden aangeleerd krijgen. Ook deze die in het voetbal niet noodzakelijk aan bod komen. Tijdens deze multi sessies zal de bal echter nooit veraf zijn.

Het tweede aspect waar we op focussen is vanzelfsprekend op voetbalvlak (= FOOT). De nadruk zal hier liggen op kwalitatieve voetbaloefenstof. Meer bepaald op basisvaardigheden die spelers onder de knie moeten hebben om zich op individueel vlak te kunnen onderscheiden. We hanteren hierbij de methode die RSCA gebruikt in de jeugdopleiding. Namelijk streven naar individuele uitmuntendheid.

We zijn ervan overtuigd dat betere bewegers op termijn betere voetballers zullen worden. Hierbij zal ook de nodige focus op de mentale ontwikkeling van kinderen (= EVOLUTION) worden gelegd. De focus zal op doorzettingsvermogen, groeimindset en nog vele andere mentale vaardigheden liggen die jonge spelers nodig hebben om op het hoogste niveau te presteren.

Kort samengevat zullen onze sessies zich richten op de volgende thema’s:
- Multi: Leren bewegen (volgens een breed bewegingsaanbod)
- Foot: Technische uitmuntendheid (aannames, schijnbewegingen, …)
→ Dit alles met de nodige dosis creativiteit!
- Evolution: Mentale aspecten (Doorzettingsvermogen, groeimindset, enthousiasme, …)

Zowel voor oefenstof, coaches als locaties zal er samengewerkt worden met RSC Anderlecht. Deze samenwerking is echter in geen geval een garantie tot toetreden tot de RSCA jeugdopleiding

STAFF

Eliot Tybebo:
– Oprichter Multi Foot Evolution
– Master training & coaching: optie voetbal
– Lerarenopleiding
– Uefa A: Elite Youth
– Multi Skilz & Multimove diploma
– Trainer RSCA sinds 2012

Bijgestaan door gemotiveerde coaches die actief zijn bij RSCA, of jonge coaches die reeds over een diploma beschikken en gevormd worden tot elite coaches.

Subtitle

contact

Olympische Dreef 11070 Anderlecht/Bergensesteenweg 14211070 AnderlechtBELGIUM
Zaterdag / Samedi11:30 - 12:45